Program A-SDA

Programska deklaracija A-SDA

Bosna i Hercegovina proživljava vrijeme dramatičnih društvenih, političkih i ekonomskih procesa. Želja njenih građana je izmijeniti aktualni politički sistem i način upravljanja.
Svjesni ozbiljnih poteškoća koje negativno utiču na svakodnevni život i budućnost naših građana, Stranka demokratske aktivnosti A-SDA, s jasnim ciljevima i vizijom, odlučna je izvršiti političke reforme, te pružiti mir, sigurnost i blagostanje svim narodima i građanima BiH, kako bi svi zajedno imali bolju i prosperitetniju budućnost.
U vremenu kada sve univerzalne i ljudske vrijednosti gube svoj smisao i značaj, Bosni i Hercegovini su prijeko potrebne nove i svježe snage unutar političkog miljea, koje su odlučne napraviti krupne društveno-političke promjene u sadašnjosti zarad bolje budućnosti.

Mi, časni građani Bosne i Hercegovine, ujedinjeni u političkom angažmanu, bezuslovno stajemo rame uz rame sa svim ostalim svjesnim i savjesnim građanima BiH, u političkoj i institucionalnoj borbi protiv ekspanzije političkog licemjerja, nesavjesnog, neodgovornog, neintelektualnog i nestručnog pristupa krucijalnim pitanjima koja se tiču sudbine naših naroda, a čiji su manifesti danas jasno prepoznatljivi na već dvadeset godina nekonsolidiranoj bosanskohercegovačkoj političkoj sceni.


Čvrsto smo odlučni u suzbijanju prakse nelegalnog bogaćenja, nepotizma, političkog despotizma, anarhije na skoro svim nivoima i strukturama vlasti, kao i dovođenja u pitanje suvereniteta naše države Bosne i Hercegovine. Preuzimamo obavezu da istrajemo u borbi za prava koja uživaju stanovnici naprednih država i društava, a koja su za bosanskohercegovačke narode i građane kvalitativno i kvantitativno nedostatana i imaginarna, a ona su: sloboda, socijalna pravda, jednakost i jednakopravnost.


U svom radu učinit ćemo najveće napore radi zaštite interesa svih naroda i građana Bosne i Hercegovine, koji se ponose svojim porijeklom i civilizacijom, i koji zorno čuvaju i paze na stoljećima precizno satkane odnose svih naroda i religija na ovim prostorima.


Snagu i nadahnuće našeg političkog djelovanja crpimo iz višestoljetne nezasite želje naših naroda za slobodom, jednakošću, jednakopravnošću i progresom. Radit ćemo prvenstveno na jačanju jedinstva bošnjačkog naroda, te njegovom duhovnom i materijalnom uzdizanju.


Ne želimo se isuviše osvrtati na prošlost, već se predano posvetiti našoj budućnosti, te hrabro i dostojanstveno iskoračiti naprijed kako bi razbili nametnute komplekse retrogradnosti, čvrsto se držeći nade i optimističnosti kojima ćemo od sebe odgurnuti tamu kompleksa niže vrijednosti. Vjerujemo u pravo i pravdu oličenu u činjenici da Bosna i Hercegovina sa novim i perspektivnim generacijama mora doživjeti političku, društvenu i ekonomsku renesansu.

Bosanskohercegovački problemi nisu nerješivi budući da:
-    Bosna i Hercegovina je bogata površinskim i podzemnim prirodnim resursima,
-    Naša država ima vrlo bremenito i dugo historijsko, tradicijsko i kulturno naslijeđe,
-    Naši narodi imaju duboko ukorijenjenu tradiciju jedinstva, jednakosti i slobode,
-    Bosna i Hercegovina ima velike potencijale u privredi, ekonomiji i turizmu,
-    Naš narod je kroz povijest, uprkos svim iskušenjima i nedaćama, napravio mnoge uspjehe.

Opredjeljeni smo da svoje najveće potencijale stavimo u funkciju općeg razvoja. Ovo je i razlog postojanja naše stranke. Odlučni smo revitalizirati najbolje resurse koji Bosna i Hercegovina ima, kako bi naši narodi i građani bili sretni, i time povratiti ugled naše zemlje na evropskoj i međunarodnoj političkoj sceni.

POLITIČKO USMJERENJE

Stranka demokratske aktivnosti A-SDA je stranka političkog centra.


A-SDA zagovara društvo tradicije i porodične vrijednosti. Radit ćemo na jačanju jedinstva našeg bošnjačkog naroda, te njegovom duhovnom i materijalnom uzdizanju.
Kada je u pitanju razvoj i očuvanje nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta Bošnjaka, za sebe ne tražimo ništa više, a ni manje, što nismo spremni obezbjediti drugim narodima, ali i svim građanima Bosne i Hercegovine.


Kada se radi o ekonomiji, Stranka demokratske aktivnosti A-SDA zagovara slobodno tržište, vlasnička prava, slobodnu trgovinu,  i odbija apsolutni monopol države i pojedinca, dok u isto vrijeme zagovara da država mora imati nadzor nad tržištem koji regulira odnose i koji doprinosi redu.

DEMOKRATIJA

Predano ćemo zastupati demokratska načela kao garant očuvanja nacionalnog uspona. Demokratija nudi višestruka rješenja i alternative građanima naše države.
Nema prave demokratije bez garancije temeljnih ljudskih prava i sloboda i davanja mogućnosti građanima da slobodno spoznaju i shvate činjenice političkog i idejnog pluralizma, ali i bez razdvajanja i uspostavljanja ravnoteže moći izvršne, sudske i zakonodavne vlasti.


Nema stvarne demokratije bez garancije da će se vlast na svim nivoima birati slobodnim, direktnim, transparentnim i pošteno provedenim izborima.
Nema istinske demokratije ukoliko aktivno i pasivno biračko pravo nije dostupno svim pripadnicima jednog društva. Sloboda izražavanja je majka svih sloboda, a nema slobode izražavanja bez oslobađanja medija od svake vrste patronata vlasti.


Garancija slobode razmjene informacija, koja svakom građaninu daje mogućnost iznošenja mišljenja, učešća u oblikovanju odluka, slobodu udruživanja i aktiviranja, najveća je garancija protiv opstrukcije demokratskih procesa.


Stranka demokratske aktivnosti A-SDA, kao jedan od svojih primarnih zadataka, stavlja pojedinca u središte svog političkog djelovanja, te će raditi na obezbjeđenju i zaštiti temeljnih kolektivnih i pojedinčanih ljudskih prava i sloboda.

EKONOMIJA, PRIVREDA I FINANSIJE

Predano ćemo raditi na osiguravanju što veće vlastite proizvodne zastupljenosti i pravednosti pri raspodjeli državnih resursa i potencijala, svakom prema njegovom radu i uloženom trudu.
Unapređenje proizvodnih kapaciteta je preduslov za ekonomski razvoj, a pravednost pri raspodjeli će taj primarni razvoj pretočiti u progresivni rast koji će zahtijevati mobiliziranje snage cjelokupnog društva. Razvoj koji garantira zadovoljenje naših potreba i pravednost je razvoj koji u konačnici vodi u stanje sve veće ekonomske zastupljenosti u globalnom ekonomskom sistemu kojeg nam nameću velesile s ciljem zaštite svojih interesa oličenih u očuvanju monopola i nesrazmjernog profita.


Briga o razvoju znači društvenu i političku konkurentnost, kao i integraciju naše državne zajednice koja je sposobna da slobodno i vlastitim odlukama bira ciljeve i upotrebljava vlastite resurse harmonizirajući se tako sa okruženjem i Evropskom unijom, a čime će se osigurati naša tržišna konkurentnost, vitalnost i prosperitetna egzistencija.
Država BiH, shodno svojim kapacitetima, mora imati eksplicitno i aktivno učešće u predstavljanju većinske volje svoga naroda. Uloga države u upravljanju ekonomijom mora doći do izražaja u javnom, privatnom i koopertivnom sektoru.


Sredstva za implementaciju ovog cilja su, prije svega, naučno i strateško planiranje, te kombinacija mehanizama planiranja i tržišta, poput: investicija, dotacija i ekonomskih poticaja za formiranje napredne naučno-tehnološke baze koja će našoj državi omogućiti najveći vid konkurentnosti na evropskom i globalnom nivou. Također, poticaj individualnog poduzetništva i vlasništva putem kojih će država na dostatan i adekvatan način realizirati svoju produktivnu i društvenu funkcionalnost.

NAUKA I TEHNOLOGIJA

Predano ćemo raditi na afirmiranju nauke i tehnologije. Jaz tehnološke zaostalosti je u našem podneblju još uvijek velik. Tehnološki razvoj i naučna istraživanja danas nisu samo element poticaja razvoja, već je u posljednjih pedeset godina revolucija u elektronici, genetičkom inženjerstvu, biotehnologiji, astronomiji, nukleranoj fizici i dr. u bruto nacionalnom proizvodu najrazvijenih država imala procentualnu zastupljenost više od 87%, dok je ostatak otpadao na korištenje kapitala i radne snage. Ovo je bio preokret u ekonomskom razvoju i klasičnom načinu proizvodnje koji se oslanjao na trougao: kapital, radna snaga i sirovine.
Naša ekonomska kriza, u većini slučajeva, vraća se na problem naučnog i tehnološkog zaostajanja. Naš ustaljeni odnos prema tehnologiji se ogleda: ili u korištenju tuđih tehnoloških resursa, ili nabavci finalnih proizvoda savremene tehnologije. Tehnološko zaostajanje se ne može prevazići bez koordiniranog  planiranja od strane države, te postavljanjem strategija naučnih istraživanja, njihovim finansiranjem i uvezivanjem sa javnim i privatnim proizvodnim subjektima.


Također, nemoguće je doživjeti tehnološki razvoj bez odgovarajućih preferencija koje pomažu usponu poljoprivrednog i industrijskog proizvoda, vodnih i rudnih resursa, informacionih tehnologija i dr.
Prvi korak ka ostvarenju ovog cilja je mobiliziranje finansijskih i naučnih resursa, a svi su u optimalnoj mjeri, direktno ili indirektno, raspoloživi na području BiH. Finansijski poticaji za podizanje stope nataliteta, kao preduslova za dobru selekciju kreativnih umova, kao i afirmiranje edukacije, razvoja, naučnih istraživanja i poboljšanje proizvodnje, neminovno iniciraju paralelni tehnološki uspon, a što u konačnici nalaže progresivan porast ponude i potražnje, a time i angažiranje sve veće radne snage, tj. otvaranje novih radnih mjesta.

OBNAVLJANJE CIVILIZACIJSKIH TEKOVINA

Civilizacija predstavlja način i stil života.
Svaka civilizacija ili kultura ima svoju specifičnost i ne može se shvatiti odvojeno od njenog historijskog formiranja. Naša kultura i civilizacija su vlasništvo svih Bošnjaka i ostalih bosanskohercegovačkih naroda, a tokom historije bile su izlagane različitim oblicima zatiranja i krivotvorenja.


Mi ne pozivamo civilizacijsko taborenje, već u interakciju i dijalog civilizacija sa neovisnih polazišta, a neovisnost, opet, zasniva se na aktivnom otklonu prema generalizaciji i dominaciji drugih civilizacija koje se žele nametnuti kao jedini pravi i univerzalni primjer cjelokupne ljudske civilizacije.


Od pamtivijeka su neke civilizacije bile vodeće, a neke su privremeno zaostajale. Ali, civilizacijska interakcija je originalnim civilizacijama uvijek otvarala prostor da ponovno dožive svoj puni procvat.
Zapadna civilizacija, kojoj gravitira i BiH, je trenutno vodeća, a iz nje treba preuzeti sva ta ogromna dostignuća u okvirima naših moralnih i kulturnih vrijednosti.

PROTEKLA AGRESIJA, BORCI I BORAČKA POPULACIJA

Naš oslobodilački duh i otpor agresiji na Bosnu i Hercegovinu, kojeg smo  iskreno ponijeli svojim tijelima, dušama i srcima, iznad je bilo kojeg političkog programa.
Naši šehidi i poginuli borci su duhovna okosnica i stjecište svjetlosti koja nas stalno upućuje, podsjeća, motivira i inspirira da dovršimo proces izgradnje države Bosne i Hercegovine i da uspostavimo pravednije društvo, kako bi naša država u pravom smislu postala domovina svih naroda i građana.


Ne želimo iznevjeriti njihovu žrtvu, kao što su to činile dosadašnje strukture vlasti, te ih materijalizirati i zloupotrebljavati radi ličnih ili stranačkih ciljeva i interesa.
Zalažemo se za potpuna prava porodica žrtava protekle agresije i dajemo punu podršku svim legalnim nastojanjima za otkrivanje i dokazivanje genocida pred domaćim i međunarodnim sudovima, kao i procesuiranje njegovih počinioca, a posebno genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici.

SPAS BOSNE I HERCEGOVINE

Koliko je daleko Bosna i Hercegovina od one Bosne i Hercegovine kakvom bi trebala da bude! Kako je samo velika razdaljina između ekonomsko-političkog stanja u kojem se nalazi naša država i prirodnih i intelektualnih resursa i potencijala kojima raspolaže!


Mi iz A-SDA spremni smo raditi na spasu Bosne i Hercegovine od podrivanja njenog sistema i degradacije njenog ugleda i uloge na regionalnom i globalnom nivou.
Svjesni postojanja mnogih stranaka i programa na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, mi u našem jedinstveno koncipiranom programu zahtijevamo korjenite promjene sistema odlazeće i pohabane vladajuće strukture, i još jedanput potvrđujemo da nema uspona i progresa bez promjena!


Spremni smo je braniti od sužnja i potčinjenosti drugima, lošeg političkog vođenja pod plaštom legitimnosti, od donošenja nesavjesnih odluka i krivotvorenja htijenja našeg naroda, od nepotizma, od korupcije koja je zadobila lažni oblik institucionalnosti u političkom i ekonomskom djelovanju.


Odlučni smo kroz naše političko djelovanje afirmirati mlade generacije i ustupiti im prostor za kreiranje njima odgovarujućeg društvenog i političkog ambijenta, kako bi blagovremeno bili spremni preuzeti kormilo ove države, te je stručno i savjesno voditi.


Spremni smo raditi na suzbijanju sve većeg siromaštva, bolesti, neznanja i nemogućnosti većine naših građana da sebi priušte život dostojan čovjeka.
Spremni smo uložiti trud da umanjimo zaostalost u obrazovanju i iskorištenosti ljudskih resursa, kao i da obuzdamo stalnu degradaciju razvoja proizvodnje, tehnologije i izvoza.
Evidentno je da ovakvo nastrano vođenje politike nije nastalo nasumice, već je odraz djelovanja parazitskih političkih skupina koje su uvezale svoje sa tuđinskim interesima, te veoma ažurno nametnule najogavniju vrstu dominacije materijalnih interesa nad institucijama vlasti. Sa ekonomskim kolapsom i nastupanjem socijalne nesigurnosti ojačali su politički šovinizam i diskriminacija.
Ovo je samo dio postojećeg političkog, socijalnog i ekonomskog stanja u BiH. Bosna i Hercegovina vapi za promjenama, a ne postoji više nijedan razlog ili opravdanje da se ovakvo stanje zadržava i trpi.
Čvrsto smo ubjeđeni da će ovaj Program otvoriti put BiH ka promjenama i napretku. Vjerujemo da će Program koga stavljamo pred sud naših građana biti prepoznat kao novi početak za BiH.

Na putu uspjeha - s ponosom i vjerom u Boga Jedinoga!