Kantonalni odbor aSDA USK
aladin

aladin

Još 2005.godine općina Cazin pokrenula je pitanje prekategorizacije Graničnog prijelaza Kordunski Ljeskovac- Tržačka Raštela iz prijelaza za pogranični u prijelaz za međunarodni promet putnika. Zastupnik Stranke demokratske aktivnosti u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Jasmin Emrić, ozbiljnim i temeljitim pristupim, pretočio je ovo pitanje u zastupničku inicijativu i krunisao je današnjim usvajanjem na sjednici Predstavničkog doma PS BiH.  

Zastupnik Emrić, rukovodeći se dužnostima koje je preuzeo kao zastupnik iz Unsko- sanskog kantona, nije se zadržao na zastupničkim pitanjima niti je dopustio da ovaj problem nastavi biti na čekanju. Inicijativu  je prije dva dana obrazložio Komisiji za saobraćaj i komunikacije koja je jednoglasno usvojila ovaj dokument, nakon čega je danas naišla i na razumijevanje većine u Predstavničkom domu. 

A SDA BiH čestita zastupniku Emriću koji ispunjava osnovni princip u radu ove političke stranke, a on nalaže konkretne i pravovremene rezultate i ne dopušta višegodišnje „spavanje“ u skupštinskim klupama i na visokim funkcijama.

Građani Unsko- sanskog kantona znaju razlikovati efikasan rad od praznog hoda, kao i konkretne rezultate koji se ne mogu mjeriti sa agresivnim medijskim pojavljivanjem  bez pokrića i A SDA će nastaviti borbu za bolji položaj ovog dijela BiH i jednakomjeran razvoj cijele naše zemlje.

 

 

 

Stranka demokratske aktivnosti BiH zalaže se za neovisno Sudstvo i Tužilaštvo u BiH koje ni u jednom trenutku neće podleći bilo kakvim političkim pritiscima. U ovom trenutku, hapšenje generala Mahmuljina očito je izvedeno na osnovu pritiska Milorada Dodika i njegove najave o referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH zbog čega je ovaj čin dodatno neprihvatljiv i loš za ukupno stanje u BiH.

Izjednačavanje žrtve i agresora u proteklom ratu  ne može se tražiti kroz broj osumnjičenih pred Sudom BiH jer ni efekti protekle agresije na BiH nisu samo puka statistika već stvarnost u kojoj svi znamo ko je stradao, a ko izvršavao agresiju i genocid.

 Uvjereni smo da će general Mahmuljin, kao što su to ranije uradili i drugi generali Armije BiH i njeni komadanti, dokazati svoju nevinost i časnu borbu Armije R BiH i njenog Trećeg korpusa koji su nastali isključivo u odbrani od agresije, zločina i genocida na ovu zemlju i njene građane.

 

 

 

utorak, 24 Novembar 2015 14:05

ČESTITKA ZA DAN DRŽAVNOSTI BiH

Dragi građani Unsko-sanskog kantona, dragi Bosanci i Hercegovci u domovini i dijaspori, i svi ostali koji volite Bosnu i Hercegovinu i koji ovaj dan osjećate svojim, u svoje lično ime i u ime Kantonalnog odbora Stranke demokratske aktivnosti ASDA USK-a čestitam vam DAN DRŽAVNOSTI jedine nam domovine Bosne i Hercegovine.

A-SDA je politička stranka u kojoj se najviše prostora daje običnom čovjeku. Sve političke stranke imaju dobre prijedloge u svojim programima, a mi izlazimo na scenu sa ciljem da damo doprinos, a nakon toga da budemo lider u kreiranju povoljnog političkog ambijenta. Naš program mogu izvršavati samo ljudi koji su svjesni da im pripada samo ono što su zaradili svojim prstima. Ono što bih sad uradio i što je realno to je da bih sav novac koji je Općina Ključ ostvarila kao prihod od prodaje imovine ove godine, nešto više od milion KM, uložio u razvoj privrede…

1. Zašto politika i zašto A-SDA?

Svaki čovjek će na ovaj ili onaj način biti odgovoran za stanje u kome se nalazi, a oni koji mogu učiniti stanje u društvenoj zajednici boljim, a ne prihvate se toga, oni će biti odgovorni i za taj propust, odnosno nečinjenje prema zajednici. Ljudi kod nas većim dijelom s pravom imaju rezervisan stav prema politici, ali prije svega zbog toga što političke procese vrlo često vode kompromitovani i neodgovorni ljudi, pa se onda zaključci izvode na temelju njihovih postupaka. Svi mi težimo ka boljem ambijentu za život građana Ključa, ali i drugih područja, a da bismo to postigli prije svega nam je potreban povoljan politički ambijent, jer o svim tim procesima nužno odlučuje politika. Sa ovim konceptom i sa mojim saradnicima želim da dokažem da politika itekako može biti časno zanimanje, jer suština poruke upravo jeste u tome da poligon za definiranje političkih tokova zauzimaju vrlo često nečasni ljudi, pa se onda i stav o politici kreira na osnovu postupaka takvih ljudi. Mišljenja sam da se povoljan politički ambijent u Ključu može izgraditi sa novim ljudima, novom političkom snagom i poštenim ljudima. Kroz koncept A-SDA nudimo povoljan politički ambijent i sve pretpostavke da Ključ bude mjesto boljeg i ugodnijeg života, jer na scenu izlazimo sa pretežno novim ljudima, sa apsolutno poštenim ljudima i ljudima koji ne žele da idu iz ove sredine. Općini Ključ su potrebne nove i svježe političke snage koje su odlučne napraviti krupne promjene. Zato bezuslovno stajem sa svakim odgovornim čovjekom, u političkoj i institucionalnoj borbi za bolji Ključ.
A-SDA je politička stranka u kojoj se najviše prostora daje običnom čovjeku. Niko ovdje nije opterećen nekim „visinama“ i zato i naši stavovi u konceptu A-SDA imaju veću vrijednost. Pored toga, A-SDA se polahko, ali sigurno razvija u jednu stabilnu bosansku stranku, koja je sada parlamentarna na svim nivoima vlasti u BiH (Državnom, Federalnom i kantonalnim nivoima), i koja je izrasla u jednu modernu Stranku. Pored svega navedenog ne smijemo zaboraviti najvažniju činjenicu, a to je da su kadrovi A-SDA do sada na svakoj poziciji ostvarili izuzetne rezultate u svom radu, a to nam potvrđuje da je A-SDA opredijeljena za rad, jer nakon rada uspjeh uvijek dolazi.

2. Po čemu se A-SDA razlikuje od drugih političkih stranaka?

Sve političke stranke u principu imaju dobrih ideja, odnosno prijedloga kroz svoje programe. Mi izlazimo na scenu sa ciljem da damo prvo doprinos, a nakon toga da budemo lider u kreiranju povoljnog političkog ambijenta. Ne odbacujemo eksplicitno prijedloge drugih stranaka, naprotiv mi ćemo biti otvoreni za saradnju, odnosno za razgovore sa svim političkim strankama u cilju jačanja položaja naše lokalne zajednice u Kantonu i šire. Rekoh da sve stranke imaju dobrih strana u svojim programima, samo je pitanje kako se ti programi realiziraju, odnosno da li se uopće realiziraju, ali to će naravno svaka stranka staviti pred sud građana. Mi iz A-SDA naš program, odnosno naše prijedloge provodimo u djelo. Naš program mogu izvršavati samo ljudi koji su svjesni da im pripada samo ono što su zaradili svojim prstima i ništa preko toga, odnosno ljudi koji su odgovorni i koji su svjesni težine povjerenja koje dobiju od građana. Naš prioritet je interes društvene zajednice.

3. Na koji način ćete pokušati/pokušavate približiti politiku A-SDA građanima?

Svakodnevno smo u razgovorima sa našim građanima, dakle sa običnim ljudima, a s obzirom da Ključ spada u red manjih općina smatramo da je direktni kontakt sa ljudima najdjelotvorniji način da se određena ideja dobro predstavi. Stranku smo na području Ključa izgradili od najnižeg nivoa (mjesnog ogranka) do najvišeg. Te ljude nismo angažovali samo zbog toga da bi bili broj. Kao predsjednik Stranke već sam započeo susrete sa mjesnim odborima gdje dajemo konkretne smjernice ljudima na terenu za dalje djelovanje. Mi želimo da sa tim ljudima imamo kontinuiranu saradnju. Pored toga, mi ćemo iskoristiti sve opće političke mehanizme da naš program bude predstavljen građanima. Ovi ljudi koji vode A-SDA u Ključu imaju veliki kapacitet i potencijal da naprave krupne korake za Ključ, intenzivno radimo na obuhvatnom programu sa kojim ćemo izaći pred građane, ali taj program mora biti kvalitetno predstavljen, odnosno dostupan svakom građaninu, a da bismo to postigli svaki član Stranke i aktivista moraju dati puni angažman sa ciljem promocije i afirmacije Stranke. Ako napravimo ma koliko dobar program koji će biti dostupan manjem broju ljudi ne možemo očekivati veliki rezultat, ali ja sam ubijeđen da ćemo uraditi daleko više od toga, jer raspolažemo sa veoma značajnim ljudskim resursima, kadrovskim potencijalima i imamo ogromnu volju za rad. Zbog svega toga ubijeđen sam da naš rad neće biti upitan, a nakon toga rezultat je izvjestan.

4. Šta će biti prvenstveno fokus Vašeg djelovanja?

S obzirom da A-SDA do sada u Ključu nije odigrala neku značajniju ulogu, prije svega svi članovi, simpatizeri i aktivisti Stranke moraju dati puni doprinos kada je u pitanju promocija i afirmacija Stranke. Moramo učiniti sve u cilju da naš program, odnosno naš koncept bude dostupan svim građanima, jer ćemo tako imati dostupnu širinu u smislu predstavljanja aktivnosti koje imaju za cilj jačanje položaja i razvoja naše lokalne zajednice.
Nakon toga mi ćemo ako Bog da u Ključu postati faktor koji će moći upravljati javnim procesima, a moj prioritet kao predsjednika Stranke jeste stalno zalaganje i doprinos na planu razvoja privrede na području naše Općine. Ovdje naglašavam jednu stvar, a to je da ću prije svega u svom djelovanju prednost davati privrednicima koji promet ostvaruju na području Ključa i koji svoje resurse pretežno plasiraju na području naše Općine. Moramo se već jednom okrenuti sebi, odnosno svojim ljudima. Moramo domaćim ljudima dati više prostora, jer će nas nakon toga i drugi više cijeniti. Mi u Ključu imamo sposobnih, referentnih i uspješnih privrednika, ali često se koriste usluge drugih ljudi sa obrazloženjem da mi ovdje nemamo ljude koji mogu kvalitetno izvršiti određeni posao. Smatram da je to apsolutno pogrešno i da Ključ posjeduje značajne privredne i kadrovske resurse kojima se mora dati šansa. Ti resursi za neke možda jesu skromni, posebno ako to poredimo sa većim općinama, koje poređenje ipak nije realno, ali isti nisu ni približno iskorišteni od mogućeg. Ključ je veoma bogat prirodnim potencijalima koji su veoma značajni za razvoj privrede, a te potencijale treba staviti našim ljudima na raspolaganje koji će pokrenuti proizvodnju na području Ključa, jer dugoročno proizvodnja je jedan od najvažnijih segmenata u privredi. Zato ću kao predsjednik Stranke, a u budućnosti i neko ko će predstavljati ovu Stranku u javnim tijelima, poseban angažman dati u svrhu razvoja privrede. Ako u tome uspijemo druge stvari će nam biti puno lakše.
Pored toga, u našem radu nikada nećemo izostaviti boračke populacije, koje predstavljaju ranjivu kategoriju stanovništva. U Ključu su u ratnom periodu izvršeni stravični zločini prvenstveno nad bošnjačkim stanovništvom, a pored toga Ključani su velikim dijelom dali doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine. U našem programu boračke populacije zauzimaju posebno mjesto, a prije svega moramo izgraditi takav odnos da sve boračke organizacije imaju jednak tretman u društvenim tokovima, ali i prilikom ostvarivanja njihovih prava koja su im zagarantovana posebnim propisima.
Odlučan sam da kroz političko djelovanje afirmiram mlade generacije i ustupim im prostor za kreiranje njima odgovarujućeg društvenog i političkog ambijenta, kako bi blagovremeno bili spremni preuzeti kormilo naše Općine, te je stručno i savjesno voditi.

5. Šta Vi i A-SDA nudite kao odgovor na negativne trendove, a šta kao rješenje za pokretanje pozitivnih promjena u Ključu?

Najnegativniji trend sa kojim se Ključ susreće u posljednje vrijeme jeste konstantni odlazak prvenstveno mladih ljudi u inostranstvo i to je pojava koja može ostaviti dugoročne negativne posljedice. Kao odgovor na to A-SDA u svom djelovanju upravo će afirmirati mlade generacije. Ljudima su jednostavno dosadila ista politička lica već 15-20 godina, ljudi hoće nešto novo, hoće mlade ljude koji ne nose terete loših političkih odluka i terete neispunjenih obećanja. Mi ćemo mladima dati da upravljaju, naš politički koncept se bazira na pretežno mlađim generacijama, a na taj način ćemo bar smanjiti ovu negativnu pojavu.
Naš moto je „rad, red i disciplina“. Prvo moramo raditi, i to kvalitetno i odgovorno, učiniti sve što je u ljudskoj moći da se u Ključu pokrene proces razvoja privrede, jer ćemo tako doći do novih radnih mjesta, a kada ljudima date posao oni jednostavno imaju manje potrebe i tu je većim dijelom ključ za rješenje naših problema. A mi smatramo da se to može postići, to je realno. Samo se svi moramo dobro prihvatiti posla.

6. Kakav odnos ćete graditi prema drugim političkim strankama, postoje li isključivosti?

Isključivost niti u jednom poslu ne vodi dobru. Istina da nemam veliko iskustvo u politici, ali smatram da se u politici mora biti fleksibilan. Nekada se pred određenim stvarima koje nam se baš i ne sviđaju mora popustiti da bi se spriječila veća šteta koja nam se može desiti. Mi se u Ključu svi veoma dobro poznajemo da bismo bili isključivi jedni prema drugima, sve političke stranke moraju dati doprinos u procesima o kojima govorimo, a u prošlosti smo vidjeli da oni koji su bili isključivi nisu mogli dalje od jednog skromnog nivoa.
Uglavnom A-SDA neće biti isključiva, a kao predsjednik OO A-SDA Ključ otvoren sam za razgovore sa svima. Zalagažem se za dobru i korektnu saradnju sa drugim političkim strankama, ali će A-SDA imati svoj stav, odnosno svoje prijedloge koje ćemo u svakom slučaju ponuditi i drugima na razmatranje.

7. Šta biste Vi, kad biste mogli, u ovom momentu promijenili u Ključu, a sa ciljem poboljšanja kvalitete života?

Postoji puno stvari koje bi se trebale promijeniti u cilju poboljšanja kvaliteta života, ali dosta njih zahtijeva procese koji se ne mogu izvršiti baš u ovom momentu, ali ono što bih sad uradio i što je realno to je da bih sav novac koji je Općina Ključ ostvarila kao prihod od prodaje imovine ove godine, nešto više od milion KM, uložio u razvoj privrede i to kao davanje poticaja i beskamatnih plasmana našim firmama sa ciljem zapošljavanja ljudi. To je realno moguće i to nam u ovom momentu treba. Ovo svakako uključuje poticaje u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivrednici donose velike količine novca u Ključ, pa samim tim i poticaji za poljoprivrednike moraju biti daleko veći.

8. Kakav rezultat Vaše stranke očekujete na narednim izborima?

Za naredne izbore ćemo sačiniti program shodno realnim potrebama naših građana, a taj program ćemo na kvalitetan način prezentirati svim građanima na području općine Ključ. Od početka ove priče odlučni smo da idemo sa čestitim namjerama i poštenim ljudima. Sa takvim pristupom ubijeđeni smo da će A-SDA na narednim izborima ostvariti dobar rezultat. A-SDA će u Ključu biti faktor koji će biti jedan od nosilaca ovih procesa o kojima sam govorio, jer će naši građani to prepoznati. Čvrsto sam ubijeđen da će Program A-SDA otvoriti put Ključa ka promjenama i napretku. Vjerujem da će Program koga ćemo staviti pred sud naših građana biti prepoznat kao novi početak za Ključ.

U Tešnju je jučer održana osnivačka skupština Općinske organizacije A SDA u Maloj Sali CKiO, koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. 

Organizaciju ove skupštine preuzeo je  incijativni odbor ove stranke. Pored članova Općinskog izvršnog odbora (15 članova), za predsjednika OO A SDA Tešanj izabran je Fahir Solo. Treba svakako napomenuti da su osnivačkoj skupštini u Tešnju prisustvovali brojni gosti, a među njima i Predsjednik A SDA mr.Nermin Ogrešević.

Bila je ovo prilika da se prisutni građani upoznaju sa programskim ciljevima Stranke demokratske aktivnosti, ali i da čuju kakvi su planovi ove stranke o djelovanju u narednom periodu.

 

Izborna skupština općinskog odbora Stranke demokratske aktivnosti (A SDA) u Sanskom Mostu održana je proteklog vikenda , a za predsjednika ove političke organizacije izabran je Šemsudin Habibović. Istovremeno, izabrani su i drugi rukovodni organi koji će u narednom periodu raditi na promociji i jačanju ideja i programskih ciljeva A SDA:
 
Za članove Izvršnog odbora izabrani su; Šemsudin Habibović, Safeta Fazlić-Džananović, Nesib Okčić, Elisa Talić, Eniz Kazić, Edina Lasić, Narcisa Vukalić, Besim Burnić, Almir Gromilić, Amir Talić , Nesib Vukalić, Fatima Vukalić, Remzija Sadić, Samir Cepić  i Sabahudin Karabegović. Potpredsjednici OO A SDA Sanski Most su :  Safeta Fazlić Džananović  i Nesib Okčić, a sekretar je Elisa Talić. Predsjednik i rukovodni organi izabrani su aklamacijom prisutnih delegata nakon čega su uslijedila i prigodna obraćanja.
 
Novoizabrani predsjednik Šemsudin Habibović  istaknuo je spremnost za saradnju sa svim političkim subjektima naglašavajući da je cilj A SDA u Sanskom Mostu  izgradnja povoljnog i stabilnog ekonomskog okruženja i kvalitetnijeg života za sve građane.
 
Predsjednik A SDA BiH, Nermin Ogrešević, kazao je da ovoj stranci, u trenucima kada je formirana, prije više od sedam godina, mnogi nisu davali  prevelike šanse za opstanak na političkoj sceni.
 
-“Međutim, mi trajemo i svake godine jačamo. Na proteklim općim izborima ostvarili smo odlične rezultate i i postali parlamentarna stranka u tri kantona, te na federalnom i državnom nivou. To je dokaz da se A SDA sa pravih temelja izgrađuje u kontinuitetu i posebno kvalitetno”, istaknuo je Ogrešević.
 
Stranka demokratske aktivnosti, trenutno je po snazi druga politička partija u Unsko sanskom kantonu i ne predstavlja samo značajan faktor u svim odlučivanjima, već i političku snagu koja nastavlja svoj rad i trud na stvaranju boljeg i naprednijeg kantona.

 

 

 

Predsjednici stranaka A-SDA i Stranke za narod BiH Nermin Ogrešević i Ramo Isak danas su potpisali sporazum, po kojem je Stranka za narod BiH postala sastavni dio A-SDA.

Već smo izvještavali o ovom sporazumu: Stranka za narod BiH pristupila A-SDA: Bit ćemo ključni faktor formiranja vlasti u BiH, a sada donosimo izjave političkih aktera ovog sporazuma:


U petak je u sali Općinskog vijeća u Ključu, u prisustvu velikog broja članova, gostiju i zvanica održana izborna skupština Stranke demokratske aktivnosti A-SDA OO Ključ. Na samome početku sjednice izabrano je radno predsjedništvo koje je potom pristupilo izboru predsjednika stranke i izvršnog odbora. Već ranije povjereništvo stranke sprovelo je izbore po mjesnim ograncima i predložilo listu za članove izvršnog odbora kao i za predsjednika stranke, kojeg je skupština jednoglasno i usvojila. Jedini predloženi kandidat koji je dobio puno povjerenje skupštine i izabran za predsjednika A-SDA OO Ključ je Nevres Mešić.

 Izabrani su i potpredsjednici stranke, njih troje a čine ih Ferid Kulosman, Dženana Mehmedović i Emir Bečić.

 U Izvršni odbor stranke imenovano je petnaestero članova, pored predsjednika stranke Izvršni odbor čine: Sabina Hadžić Kadrić, Haris Smajić, Almir Ramić, Adem Kalabić, Ferid Kulosman, Amir Krantić, Nedžad Puškar, Jasmin Halilović, Emir Bečić, Dženana Mehmedović, Amir Pehadžić, Emir Šehić, Šahbaz Bilajac i Fuad Konjević.

 Spomenimo i to da je izbornoj skupštini A-SDA OO Ključ prisustvovao veliki broj zvanica, najviši stranački dužnosnici, među kojima predsjednik stranke Nermin Ogrešević, Jasmin Emrić predsjednik kantonalnog odbora, zastupnici ove stranke u parlamentima BiH, potom predsjednici političkih partija BPS OO Ključ Esad Hajdarović, Dževad Pehadžić predsjednik SDP BiH OO Ključ kao i predstavnici izvršne vlasti općine Ključ, Adem Crnalić predsjedavajući Općinskog vijeća te Nedžad Zukanović načelnik općine Ključ, koji su ovom prilikom čestitali novoizabranom rukovodstvu stranke na njihovom imenovanju.

 

 

 

Predsjednik Stranke demokratske aktivnosti (A-SDA) Nermin Ogrešević i predsjednik Stranke za narod BiH Ramo Isak potpisali su danas Sporazum o ujedinjenju ovih dviju političkih opcija. Od sada će u političkoj sferi nastupati zajedno kao A-SDA.

(Klix.ba – Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba)

Predsjednik Stranke za narod kazao je kako su on i njegovi saradnici tragali za partnerom koji ima slične političke ciljeve i mišljenja, te da su shvatili da im je A-SDA pravi partner.

“Situacija u BiH je komplikovana i građani više ne znaju za koga da glasaju. Zaključili smo da udruživanjem sa časnim i poštenim ljudima iz A-SDA možemo napraviti promjenu. Na sljedećim izborima bit ćemo politička opcija koja će biti ključni faktor za formiranje vlasti na cijeloj teritoriji BiH”, rekao je Isak.

Istakao je kako obje stranke imaju kvalitetne i obrazovane ljude, među kojima je i veliki broj uspješnih poduzetnika, te smatra da će biti uspješni u politici kao i u privatnom biznisu.

Predsjednik A-SDA rekao je kako ih je na ovaj sporazum potaknuo način rada i poimanja politike članova Stranke za rad.

“Trend iseljavanja je i dalje prisutan, socijalna ugroženost, kao i politička kriza. Potreban je novi pristup i rad na zadacima koje smo svi preuzeli. Naša ambicija je da stvorimo kreativan politički ambijent na principima slobode i demokratije. Svi imamo iskustva i spoznaju o tome šta treba mijenjati od najnižeg do najvišeg nivoa”, kazao je Ogrešević.

Ovim udruživanjem SDA, SBB, HDZ i A-SDA sada bi imale većinu u oba doma Parlamenta FBiH. Ogrešević je rekao kako je u kontaktu sa čelnicima SDA o rješavanju njihovog učešća u vlasti, a da će SBiH danas donijeti odluku u učešću. Istakao je kako su svi za saradnju, ali i to kako neće biti tu “samo da bi se podrazumijevali”, nagovijestivši kako očekuju i određene pozicije za svoju stranku.

 

 

 

Izostavljanje Unsko-sanskog kantona iz rebalansa ovogodišnjeg Budžeta Federacije samo je jedan od rezultata višegodišnje zanemarenosti ovog dijela BiH i političke zapuštenosti od strane vlastitih predstavnika u vlasti. Krajišnici danas nemaju gotovo nikakav uticaj na politička kretanja niti investicije i to se apsolutno mora mijenjati, stav je Stranke demokratske aktivnosti BiH.

– Kakav je odnos prema Unsko-sanskom kantonu dovoljno govori pregled planiranih investicija prema kojima su predviđena razna ulaganja u druge,a da se naš kanton uopće ne spominje i da uopće nema direktnih transfera. Naravno, kada se kreditna sredstva vraćaju, tu smo uredno zastupljeni, kazao je na današnjoj press konferenciji A SDA, zastupnik ove stranke u Parlamentu Federacije Mirsad Topčagić.

Zastupnici A SDA su, kako je istaknuto, ponudili amandmane na rebalans očekujući podršku i od svih ostalih krajiških zastupnika iz drugih stranaka. Međutim, ona je kod većine izostala, iako su ih zastupnici A SDA ponudili i kao zajednički prijedlog.

– Mi iz A SDA smo skrenuli pažnju na naš kanton u značajnoj mjeri i nastavljamo to činiti. Međutim, pred nama je jedan dugoročan proces upravo stoga jer je iza nas dug period potpune stagnacije i potpunog izostanka volje da Unsko- sanski kanton bude jednako zastupljen koliko i ostale bh. sredine, istaknuo je Admir Hadžipašić, zastupnik A SDA u Domu naroda Federacije BiH.

Sredstva iz rebalansa Budžeta nisu velika i nedovoljna su za sve potrebe, ali ukoliko se može naći prostora za Mostar, Sarajevo ili bilo koji drugi dio BiH, onda i Unsko- sanski kanton mora pripasti jednak dio ma koliko on iznosio, stav je A SDA iznesen na danas održanoj press konferenciji.